SFK WASA:S Mötesanteckningar / Protokoll

2010
Datum Mötestyp Länk till dokumentet
2010-05-20 Årsmöte
Protokoll
2011-05-03 Årsmöte
Protokoll
2012-05-09 Årsmöte
Protokoll
2012-10-16 Höstmöte
Höstmöte
2013-05-06 Årsmöte
Protokoll
2014-04-22 Årsmöte
Protokoll
2015-04-21 Årsmöte
Protokoll
2016-04-27 Årsmöte
Protokoll
2017-04-26 Årsmöte
Protokoll
2018-04-24 Årsmöte
Protokoll
2019-05-07 Årsmöte
Protokoll