2015
Tävlingar & Resultat!

Resultat laddas upp direkt efter genomförd tävling.

 
April
Dag
Datum
Trad. Mete
Int. Mete
Arrangör
Plats
Tid
Anmärkning
Status/Resultat
Söndag
26
 
X
SFK Wasa
Varnan
11-15
Lottning 09.00, Cup 1
Resultat

               
Maj
Dag
Datum
Trad. Mete
Int. Mete
Arrangör
Plats
Tid
Anmärkning
Status/Resultat
Söndag
10
 
X
 
Pankälven, Väse
11-15
Lottning 09.00, Cup 2
Resultat
Torsdag
14
X
 
SFK Wasa
Varnan
10-14
DM Cup 1
Resultat
Lördag
16
 
X
Patrik Z
Baggtjärn
10-20
10 timmarn 2 manna
Resultat
Söndag
17
X
 
Distriktet
Mariebergsviken
10-14
DM Cup 2
Resultat
Fredag
22
X
 
SFK Wasa
Lesjöälven
18-21
Öppen kula
Resultat
Söndag
24
 
X
SFK Wasa
Varnan
11-15
Wasa cup 1
Resultat
Lördag
30
X
 
Åmotsfors AFKT
Asksjön
10-14
DM Cup 3
Resultat
Söndag
31
 
X
SFK Trekroken
Byälven?
11-15
Lottning 09, DM Lag
Resultat

             
Juni
Dag
Datum
Trad. Mete
Int. Mete
Arrangör
Plats
Tid
Anmärkning
Status/Resultat
Fredag
5
X
 
SFK Wasa
Skillerälven
18-21
Öppen
Resultat
Söndag
7
X
 
Jössefiskarna
Kyrkviken
10-14
DM Ind
Resultat
Söndag
7
X
 
Jössefiskarna
Kyrkviken
10-14
DM Lag
Resultat
Lördag
13
 
X
SFK Wasa
-
11-15
Klubbmatch Grängesfirreen
Resultat
Söndag
14
X
 
SFK Trekroken
Byälven
10-14
DM Cup 4
Resultat
Söndag
21
 
X
-
Bjurbäcken
11-15
Cup 3
Resultat
Lör/Sön
27/28
 
X
Solstads
Emsen
12-12
24 timmarn 2-manna
Resultat

             
Juli
Dag
Datum
Trad. Mete
Int. Mete
Arrangör
Plats
Tid
Anmärkning
Status/Resultat
Lördag
4
X
 
SFK Wasa
Bjurbäcken
10-14
Öppen
Resultat
Söndag
5
 
X
Bosse
Byälven
11-15
Cup 4
Resultat
 
 
X
 
 
 
Sammanlagt efter 4 DM Cuper
Resultat
Fredag
10
X
 
SFK Wasa
Röjarnappet
 
Samling 17
Genomförd
Söndag
12
 
X
FK-MM/Wasa
Varnan
11-15, lott 09.00
Länskamp Örebro/Värmland
Resultat
Lördag
18
X
 
SFK Wasa
Daglösen
10-14;
Filibjurnappet, fritt bete
Resultat
Söndag
19
 
X
SFK Wasa
Varnan
11-15
Lottning 09.00, Wasa Cup 2
Resultat
Söndag
26
 
X
SFK Wasa
Daglösen
08-20
12 timmarn 2-mannalag
Resultat

         
Augusti
Dag
Datum
Trad. Mete
Int. Mete
Arrangör
Plats
Tid
Anmärkning
Status/Resultat
Lördag
1
X
 
Atlasfiskarna Åmål
Byälven
 
Öppen
Genomförd
Lördag
15
X
 
Jössefiskarna
Kyrkviken
10-14
DM-Cup 5
Resultat
Söndag
16
 
X
SFK Wasa
Skillerälven
10-14
Cup 3
Resultat
Lördag
22
X
 
Klubbarna
Daglösen
10-14
KM dag
Resultat
Söndag
23
 
X
 
 
11-15
Cup 5
Resultat
Lördag
29
X
 
SFK Wasa
Varnan
10-14
Öppen tävling
Resultat
Söndag
30
X
 
SFK Wasa
Bjurbäcken
10-14
Avlutning sommarfiske
Genomförd

       
September
Dag
Datum
Trad. Mete
Int. Mete
Arrangör
Plats
Tid
Anmärkning
Status/Resultat
Lördag
12
X
 
Atlasfiskarna
Åmål
10-14
Feskehälja
Se söndag
Söndag
13
X
 
Atlasfiskarna
Åmål
10-14
Feskehälja
Resultat
Lördag
19
x
 
Örebro
Svartån
10-14
RST
Resultat
Söndag
20
 
X
SFK Wasa
Daglösen
10-14
Lottning 09.00, KM Modernt
Resultat
Söndag
27
 
 
SFK Pirken
Munkfors
10
Tävlingsledarmöte
Genomförd
 
 
X
 
 
 
 
DM Cup Sammandrag
Resultat

Oktober
Dag
Datum
Trad. Mete
Int. Mete
Arrangör
Plats
Tid
Anmärkning
Status/Resultat
OBS SM datum för tradmetet ej satta ännu och kan påverka kalendern.
I DM serien i traditionellt räknas 3 av 5?.
Pokaler i Wasa Cup till de som deltagit minst 2 gånger.
Anmälan och betalning till DM görs i god tid till Britt.
Ingemar Lindgren 0590-132 77
DISTRIKTETS TELEFONSVARARE: 0571-107 88