SFK WASA:S Galleri Vinterfiske 2009/2010

Gå till albummet: Premiär Rangsjön
Gå till albummet: Lisselsjön & muntra utövare från SFK Wasa
Gå till albummet: Lisselsjön GP 1
091213. Premiär Rangsjön
091220. Lisselsjön & muntra
utövare från SFK Wasa
091226. Lisselsjön
GP1 för SFK Wasa
Gå till albummet: Skattkärrsviken GP 2
Gå till albummet: Daglösen
Gå till albummet: RST Östersjön
100102. Skattkärrsviken GP 2
100206. Daglösen
100213. RST Östersjön