SFK WASA:S Galleri Vinterfiske 2011/2012

Gå till albummet: Stor-Tandsjön
Gå till albummet: Dovsjön
Gå till albummet: Lisselsjön
Gå till albummet: Trindtjärn
111126. Premiären
111226. Annandagen
120106. GP 1
120108. GP 2
Gå till albummet: Bolhyttesjön
Gå till albummet: Jangen
Gå till albummet: Södra Hyn
Gå till albummet: Grundsjön
120115. GP 3
120121. Lag DM Jangen
120128. DM Cup 2
120129. GP 5 och KM
Gå till albummet: Daglösen Ind DM
120219. Individuella DM